dijous, 30 d’octubre del 2008

Registrar un domini en deu pases

Aquest petit tutorial preten explicar com registrar un domini d'internet en 10 pases.

1.- Anar a http://domini.net/domini/
A la plana domini.net trobarem un formulari on indicar el domini que volem registrar i el tipus de domini .com, .org, .net, etc...
Premem el botó Search per iniciar la recerca per a comprovar que el domini és lliure per a registrar.
2.- Confirmació del nom de domini a registrar
Si el domini a registrar és disponible, trobarem una plana similar a aquesta. Podem registrar diferents tipus de domini d'una tacada o tansols el que volem. Premem el botó Continue per a continuar amb el registre del domini.


3.- Creació del perfil d'usuari registrador de dominis
Per a poder accedir en futures ocasions per a modificar dades del domini, cal tenir un compte a domini.net. Procedirem a la seva creació en aquest instant. Els camps amb asteriscs són obligatoris.
Un cop omplert el formulari premem el botó Continue.
4.- Confirmació de les dades
Aquest pas és per a confirmar les dades introduïdes. És important que siguin correctes, doncs seran les dades que es mostraran quan es consultin les dades públiques del domini amb un whois. Més endavant es poden canviar.


5.- Introducció del període de registre del domini.
En aquesta pantalla, per omissió es registren els dominis per 2 anys. Potser actualment, amb un canvi favorable de l'Euro versus el Dolar és interessant registrar uns quants anys.
A domini.net els preus són ajustats i força competitius, pel que no hi ha cap oferta per registrar molts anys de cop.
Indicarem que només volem registrar el domini. Si volguéssim contractar un espai web, o altres serveis, marcarem l'opció Customize my order.
Premem el botó Continue.

6.- Forma de pagament
Primer de tot certifiquem que el que estem comprant és el que volem:
- Nom del domini
- Duració del periode de registre
- Import total.
Triem una modalitat de pagament, Targeta de crèdit o compte PayPal.
Llegim els termes del contracte i marquem conforme ho hem fet ;-)
Premem el botó Checkout Now
07 - Creació del compte gestor de dominis .
Introduirem per una banda, a la columna de l'esquerra les dades del compte.
A la columna de la dreta, el Codi d'usuari amb el que ens volem registrar, la contrasenya, una pista sobre la contrasenya, un PIN per a trucades telefòniques i l'adreça de correu.
També informem si volem rebre propaganda i newsletters sobre el món dels dominis, així com ofertes diverses.

8.- Dades de facturació i VISA
Introduirem per una banda, a la columna de l'esquerra i central les dades de facturació.
A la columna de la dreta indiquem si el domini el registra un particular o una empresa, per temes fiscals i les dades de la nostra VISA.
Un cop premem el botó Checkout Now, es procedirà a carregar l'import a la targeta i el registre del domini ja serà un fet.


9.- Benvingut a domini.net
Es mostra un agraïment per la compra del domini i ens brinda l'opció d'imprimir la factura que ja hem rebut per correu electrònic i la possibilitat de loginejar-se per a gestionar el domini.


10.- Gestionar el domini
Un cop loginejats a domini.net ja podrem gestionar els nostres dominis, desde el menú Domain Names /Amb aquestes senzilles pases, ja podem gaudir del nostre domini pròpi, la nostra marca a InterNet.

Tenir un domini no vol dir tenir espai, correu i altres. Això s'ha de contractar apart.

Consulteu el paquet Net Access d'iniciació a InterNet per a Autònoms, Associacions i Pimes que per 35€ a l'any ens ofereix un espai fix a internet a modus de tarja de visita, correu, documents i agenda amb el domini desitjat. El paquet Net Access ja conté el registre del domini, una bona manera d'estalviarse aquestes 10 pases si no us veieu amb cor.