dimecres, 22 d’octubre del 2008

Recuperant dades del AS/400 a l'OpenOffice

Un cop tenim configurat el driver ODBC per a connectar el client Linux amb el servidor AS/400, ja podem recuperar les dades per a les nostres aplicacions OpenOffice.

Primer de tot haurem de tenir instal·lat l'OpenOffice Database
sudo apt-get install openoffice.org-base

A la pantalla de benvinguda indiquem que volem connectar-nos amb una base de dades existent, triarem l'opció ODBC i farem Next >>>.

A la pantalla de connexió a una base de dades ODBC de l'OpenOffice Database, indicarem premerem el botó Browse i triarem la connexió que hem creat quan hem configurat l'ODBC i farem Next >>>.

A la pantalla d'autentificació indicarem el nom d'usuari amb el que ens connectarem i marcarem l'opció de que la contrasenya és obligatoria i farem Next >>>.

Finalment indicarem que volem registrar la base de dades a OpenOffice Database i que volem obrir-la per a edició prement el botó Finish.

Indiquem un nom tipus testODBC i ja accedim a la pantalla de gestió de l'OpenOffice Database.

Si pitjem l'apartat Tables, ens demanarà la contrasenya per a connectar-nos i podrem navegar per les dades.

L'aplicació OpenOffice Database és molt complerta i compta amb l'opció d'edició de formularis força competitiva i ràpida.