dimecres, 8 d’octubre del 2008

Zend subcontracta el servei de notícies cap a empreses .NET

Sembla ser que Zend, la companyia creadora del nucli PHP actual i coneguda com The PHP Company, no coordina gaire bé les campanyes de marketing.

Al Zend Monthly Newsletter - October 2008 observem com la URL conté l'extensió ASPX, típica d'ASP.NET de Microsoft, un dels grans competidors de Zend.

http://app.news.zend.com/e/er.aspx?s=714&lid=586&elq=73DFF093316E4461895C768D98F5181DSembla ser que el servidor de notícies és hostatjat per l'empresa canadenca de Marketing OnLine Eloqua.

El departament de Marketing de Zend haurà de tenir més cura a l'hora de subcontractar serveis.