dimecres, 13 d’agost del 2008

Mapes conceptuals amb FreeMind

Una bona eina de codi obert per a la captació d'idees és FreeMind.

Per a instal·lar-la en una màquina Ubuntu només caldrà fer:
apt-get install freemind

Si no arrenca, ens assegurarem de tenir instal·lat el Java JDK amb
apt-get install sun-java6-jre sun-java6-fonts sun-java6-jdk

I crear el punt de menú a /usr/share/applications/freemind.desktop
[Desktop Entry]
Name=FreeMind
Comment=Mapes conceptuals
Exec=freemind
Terminal=false
Type=Application
Categories=Development;
StartupNotify=true


Aquesta eina ens permetrà capturar idees i requeriments amb una gran facilitat i tenint sempre una visió global de la sessió.