dijous, 21 d’agost del 2008

Control de versions Subversion a Eclipse: Subclipse

Per a integrar el control de versions Subversion a l'entorn de programació Eclipse instal·larem un plugin anomenat Subclipse.

Primer de tot ens assegurarem que a la màquina de desenvolupament tenim el subversion i les llibreries JavaHL instal·lades:
sudo apt-get install subversion libsvn-java libsvn-dev

Un cop instal·lades, obrirem Eclipse i al menú Help / Software Updates / Find and Install indicarem Search for new features to install.

Afegirem un nou lloc remot pitjant New Remote Site
Name Subclipse 1.4
URL http://subclipse.tigris.org/update_1.4.x


Seleccionem unicament aquest repositori i tirem endavant. Triarem tots els plugins que es puguin instal·lar, com a mínim:
Subclipse 1.4.3
Subversion Client Adapter 1.5.1
Subversion Native Library Adapter (JavaHL) 1.5.1.1
Subversion pure Java SVNKit

Quan ens demani de reiniciar l'Eclipse ho fem, i a tots els projectes que estiguin sota control de versió visualitzarem als seus arxius la data i persona que va fer la darrera modificació. Fent click al botó de la dreta del ratolí, sota el menú Team podrem remenar subversion.


Per a incloure un projecte des de zero farem:
File / New / Other / SVN / Checkout Projects from SVN

Create a repositorie location: http://zajaj.googlecode.com/svn/trunk/

Triem l'arrel com a Folder to be checked out i pitgem Finish.