dijous, 7 d’agost del 2008

Mostrar la IP a la pantalla login Ubuntu Server

Seguint les instruccions de The Offbytwo Blog crearem un script que ens retorni la ip a /usr/local/bin/get-ip
#!/bin/sh
/sbin/ifconfig grep 'inet addr' grep -v .127.0.0.1. awk '{ print $2 }' awk -F: '{ print $2 }'

i el farem executable
chmod ugo+x /usr/local/bin/get-ip
Crearem un arxiu /etc/issue-standard

Linux Access - Serveis Informatics Corretge.com SLU

Ubuntu 8.04.1 \n \l


I un script /etc/network/if-up.d/issue que s'executarà cada cop que es llevi la interficie de xarxa
#!/bin/sh
if [ "$METHOD" = loopback ]; then
exit 0
fi

# Only run from ifup.
if [ "$MODE" != start ]; then
exit 0
fi

cp /etc/issue-standard /etc/issue
/usr/local/bin/get-ip >> /etc/issue
echo "" >> /etc/issue

Aquest script s'ha de fer també executable amb chmod.

Amb aquesta senzilla utilitat coneixerem la IP dels servidors virtuals o reals sense haver-nos de loginejar.