dimarts, 23 de setembre del 2008

Connectant un servidor Linux amb un AS/400 via ODBC

Per a connectar un servidor Linux amb un AS/400, prèviament haurem de tenir instal·lat el iSeriesAccess for Linux que ens instal·la el paquet unixodbc.
Instal·lem el paquet que conté els gestors de configuracions ODBC.
sudo apt-get install unixodbc-bin
Editem l'arxiu de configuració de Drivers ODBC a /etc/odbcinst.ini i afegirem:
[AS/400 ODBC connect]
Description = Driver iSeriesAccess for Linux
Driver = /opt/ibm/iSeriesAccess/lib/libcwbodbc.so
Driver64 = /usr/lib
Setup = /opt/ibm/iSeriesAccess/lib/libcwbodbcs.so
Setup64 = /usr/lib
UsageCount = 1
CPTimeout =
CPReuse =

Des de consola executarem
ODBCConfig
I afegim una connexió editant /etc/odbc.ini
[as400ODBC]
Description = AS/400 ODBC connect
Driver = AS/400 ODBC connect
System = 10.10.10.xxx
UserID =
Password =
Naming = 0
DefaultLibraries = QGPL
Database =
ConnectionType = 0
CommitMode = 2
ExtendedDynamic = 1
DefaultPkgLibrary = QGPL
DefaultPackage = A/DEFAULT(IBM),2,0,1,0,512
AllowDataCompression = 1
MaxFieldLength = 32
BlockFetch = 1
BlockSizeKB = 128
ExtendedColInfo = 0
LibraryView = 0
AllowUnsupportedChar = 0
ForceTranslation = 0
Trace = 0

Aquesta configuració es pot realitzar d'una manera amicable executant
sudo ODBCConfig

Podem certificar el funcionament amb el programa
DataManager