divendres, 5 de setembre del 2008

Copiar arxius sense informació de subversion

Quan tenim una aplicació sota control de versions subversion, internament cada carpeta conté una altra anomenada .svn que conté informació per al Subversion.

Quan copiem uns arxius d'un lloc a un altre amb la comanda cp, aquesta informació també es copia, amb la informació del repositori d'origen.

Una manera de copiar tota la informació d'un projecte a un altre sense cap control de versions és amb la comanda rsync:
rsync -r --exclude=.svn /var/www/templates/crtSkel ./httpdocs
El que fem és copiar tot el que hi ha a la carpeta crtSkel que està sota control de versions a un httpdocs d'un nou projecte, que volem controlar-ho en un altre repositori.