diumenge, 7 de setembre de 2008

Instal·lant el programa de maquetació Scribus

Per a instal·lar el programa de maquetació Scribus, cal en primer lloc afegir els repositoris de paquets scribus al nostre /etc/apt/sources.list
# afegit pel tema scribus
deb http://debian.scribus.net/debian/ hardy main non-free
deb http://debian.tagancha.org/debian/ hardy main non-free

Afegim la clau de confiança d'aquests repositoris amb les comandes
gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys EEF818CF
gpg --armor --export EEF818CF | sudo apt-key add -

I actualitzem el llistat de paquets amb
sudo apt-get update
Un cop fet això procedim a la instal·lació d'scribus pròpiament dita:
sudo apt-get install scribus scribus-doc scribus-ng scribus-ng-doc scribus-template icc-profiles lprof qt3-qtconfig
Modificarem els arxius del menú gnome /usr/share/applications/scribus.desktop i especificarem la categoria Gràfics:
Categories=Graphics;
I amb aquestes senzilles pases tindrem instal·lat Scribus, l'alternativa OpenSource al Page Maker o al Quark Xpress, tot i que encara li falta molt de camí per a recòrrer.