dilluns, 15 de setembre del 2008

Edició de PHP amb VIM

Hi ha cops que no podem disposar d'un entorn de programació com l'Eclipse i hem de remenar codi des de la cònsola. Seguint aquestes instruccions farem del vim un editor PHP que coloreja les instruccions.

Primer de tot instal·larem el vim
sudo apt-get install vim

Obrim la cònsola que ens situa a la nostra /home/~ , i fem un backup de l'arxiu .vimrc si existís i executem aquestes ordres:
wget http://cccphp.googlegroups.com/web/vimrc?gda=q1zRZTcAAAAbSsN4q5Wc9GW62y1QmO-zVAixaaIbS182RRv7NXuV6VFQhWQfvLQDxvbHtDw5VrJ5Xh26_qkMwaGGFl2NCU0D
mv vimrc\?gda\=q1zRZTcAAAAbSsN4q5Wc9GW62y1QmO-zVAixaaIbS182RRv7NXuV6VFQhWQfvLQDxvbHtDw5VrJ5Xh26_qkMwaGGFl2NCU0D .vimrc

Com diu l'arxiu que hem descarregat, ara només cal desar el funclist que indica al vim que ha de pintar.

cd .vim
wget http://cccphp.googlegroups.com/web/vim.php.funclist.txt?gda=jtX7kUYAAAAbSsN4q5Wc9GW62y1QmO-zVAixaaIbS182RRv7NXuV6dsCZwMJa4gWRqfg2uUdnZ3jBf1s9JiKBFHFCL29PVULE-Ea7GxYMt0t6nY0uV5FIQ
mv vim.php.funclist.txt\?gda\=jtX7kUYAAAAbSsN4q5Wc9GW62y1QmO-zVAixaaIbS182RRv7NXuV6dsCZwMJa4gWRqfg2uUdnZ3jBf1s9JiKBFHFCL29PVULE-Ea7GxYMt0t6nY0uV5FIQ funclist.txt