dijous, 4 de setembre del 2008

Instal·lant AbanQ a Ubuntu 8.04

AbanQ, antigament Facturalux és un programari de comptabilitat i facturació OpenSource executable en entorns Linux, Mac OS/X i Windows. Per a instal·lar-ho cal descarregar la darrera versió des del web del fabricant i descomprimir-ho en una carpeta temporal.

Per a instal·lar AbanQ a Ubuntu Hardy 8.04, cal tenir instal·lades prèviament les llibreries gtk i c++ fent
sudo apt-get install libgtk1.2 libstdc++5

Executarem amb privilegis de root l'script d'instal·lació:
sudo ./abanq-2.2.x86.Linux.bin.run que ens deixarà el producte a /usr/local/facturalux-lite
Executant des d'una terminal la comanda fllite o des del menú Aplicacions/Altres/AbanQ accedirem a la pantalla de configuració de la base de dades. És recomenable instal·lar-ho en un servidor MySQL i així poder accedir des de qualsevol màquina i pels nostres scripts PHP de reporting de dades.

El primer cop que s'instal·la AbanQ s'ha de carregar tots els mòduls i fer les modificacions dels formularis. Aquestes modificacions queden registrades a la base de dades, així que tots els ordinadors que es connectin contra aquesta base de dades ja disposaran dels formularis actualitzats.

En connectar-nos a AbanQ, actualment dona un avís si el servidor és mySql5, però l'aplicació funciona correctament. El 30 de setembre sortirà una versió preparada per aquesta versió de mySql.

També hi ha un problema amb els accents que sol·lucionarem de la següent manera situant-nos a /usr/local/facturalux-lite:
sudo mv fllite fllite.bak
sudo vim fllite

Indicant aquestes línies de codi
#! /bin/bash
LANG=ca_ES.ISO-8859-1 /usr/local/facturalux-lite/bin/fllite

Per a que aquest canvi sigui general, farem:
sudo chmod ugo+x fllite
sudo rm /usr/bin/fllite
sudo ln -s /usr/local/facturalux-lite/fllite /usr/bin/fllite

I modificarem el punt de menú per a que surti a l'apartat d'Oficina i cridi aquest nostre script:
sudo vim /usr/share/applications/fllite.desktop
que quedarà així:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=AbanQ
Comment=
Exec=/usr/local/facturalux-lite/fllite
Icon=/usr/local/facturalux-lite/icon.xpm
Terminal=0
Type=Application
Categories=Application;Office;