dimecres, 18 de març del 2009

Atributs de pantalla 5250

Relació dels atributs de pantalla 5250 necessaris per a mostrar, per exemple, alarmes en resultats SQL.

4.47.3.1 Valid P-field Values (Nonprotect)

+------------------------------------------------------------------------+
¦ Figure 4-66. P-field values (nonprotect) ¦
+------------------------------------------------------------------------¦
¦ Hex ¦ Limited Color ¦ Full Color ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 20 ¦ Normal ¦ Green ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 21 ¦ Reverse image ¦ Green, reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 22 ¦ High intensity ¦ White ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 23 ¦ High intensity, ¦ White, reverse image ¦
¦ ¦ reverse image ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 24 ¦ Underscore ¦ Green, underscore ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 25 ¦ Underscore, reverse ¦ Green, underscore, ¦
¦ ¦ image ¦ reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 26 ¦ Underscore, high ¦ White, underscore ¦
¦ ¦ intensity ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 27 ¦ Nondisplay ¦ Nondisplay ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 28 ¦ Blink ¦ Red ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 29 ¦ Blink, reverse image ¦ Red, reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 2A ¦ Blink, high intensity ¦ Red, high intensity ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 2B ¦ Blink, high intensity, ¦ Red, high intensity, ¦
¦ ¦ reverse image ¦ reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 2C ¦ Blink, underscore ¦ Red, underscore ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 2D ¦ Blink, underscore, ¦ Red, underscore, ¦
¦ ¦ reverse image ¦ reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 2E ¦ Blink, underscore, ¦ Red, underscore, ¦
¦ ¦ high intensity ¦ blink ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 2F ¦ Nondisplay ¦ Nondisplay ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 30 ¦ Column separator ¦ Turquoise, column ¦
¦ ¦ ¦ separator ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 31 ¦ Reverse image, column ¦ Turquoise, column ¦
¦ ¦ separator ¦ separator, reverse ¦
¦ ¦ ¦ image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 32 ¦ High intensity, column ¦ Yellow, column ¦
¦ ¦ separator ¦ separator ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 33 ¦ High intensity, ¦ White, reverse image, ¦
¦ ¦ reverse image, column ¦ column separator ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 34 ¦ Underscore, column ¦ Turquoise, ¦
¦ ¦ separator ¦ underscore, column ¦
¦ ¦ ¦ separator ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 35 ¦ Underscore, reverse ¦ Turquoise, ¦
¦ ¦ image, column ¦ underscore, reverse ¦
¦ ¦ separator ¦ image, column ¦
¦ ¦ ¦ separator ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 36 ¦ Underscore, high ¦ Yellow, underscore, ¦
¦ ¦ intensity, column ¦ column separator ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 37 ¦ Nondisplay ¦ Nondisplay ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 38 ¦ Blink, column ¦ Pink ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 39 ¦ Blink, reverse image, ¦ Pink, reverse image ¦
¦ ¦ column separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 3A ¦ Blink, high intensity, ¦ Blue ¦
¦ ¦ column separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 3B ¦ Blink, high intensity, ¦ Blue, reverse image ¦
¦ ¦ reverse image, column ¦ ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 3C ¦ Blink, underscore, ¦ Pink, underscore ¦
¦ ¦ column separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 3D ¦ Blink, underscore, ¦ Pink, underscore, ¦
¦ ¦ reverse image, column ¦ reverse image ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 3E ¦ Blink, underscore, ¦ Blue, underscore ¦
¦ ¦ high intensity, column ¦ ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ 3F ¦ Nondisplay ¦ Nondisplay ¦
+------------------------------------------------------------------------+

4.47.3.2 Valid P-Field Values (Protect)

+------------------------------------------------------------------------+
¦ Figure 4-67. P-field values (protect) ¦
+------------------------------------------------------------------------¦
¦ Hex ¦ Limited Color ¦ Full Color ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A0 ¦ Normal ¦ Green ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A1 ¦ Reverse image ¦ Green, reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A2 ¦ High intensity ¦ White ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A3 ¦ High intensity, ¦ White, reverse image ¦
¦ ¦ reverse image ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A4 ¦ Underscore ¦ Green, underscore ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A5 ¦ Underscore, reverse ¦ Green, underscore, ¦
¦ ¦ image ¦ reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A6 ¦ Underscore,high ¦ White, underscore ¦
¦ ¦ intensity ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A7 ¦ Nondisplay ¦ Nondisplay ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A8 ¦ Blink ¦ Red ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ A9 ¦ Blink, reverse image ¦ Red, reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ AA ¦ Blink,high intensity ¦ Red, high intensity ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ AB ¦ Blink, high intensity, ¦ Red, high intensity, ¦
¦ ¦ reverse image ¦ reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ AC ¦ Blink, underscore ¦ Red, underscore ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ AD ¦ Blink, underscore, ¦ Red, underscore, ¦
¦ ¦ reverse image ¦ reverse image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ AE ¦ Blink, underscore, ¦ Red, underscore, ¦
¦ ¦ high intensity ¦ blink ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ AF ¦ Nondisplay ¦ Nondisplay ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B0 ¦ Column separator ¦ Turquoise, column ¦
¦ ¦ ¦ separator ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B1 ¦ Reverse image, column ¦ Turquoise, column ¦
¦ ¦ separator ¦ separator, reverse ¦
¦ ¦ ¦ image ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B2 ¦ High intensity, column ¦ Yellow, column ¦
¦ ¦ separator ¦ separator ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B3 ¦ High intensity, ¦ White, reverse image, ¦
¦ ¦ reverse image, column ¦ column separator ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B4 ¦ Underscore, column ¦ Turquoise, ¦
¦ ¦ separator ¦ underscore, column ¦
¦ ¦ ¦ separator ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B5 ¦ Underscore, reverse ¦ Turquoise, ¦
¦ ¦ image, column ¦ underscore, reverse ¦
¦ ¦ separator ¦ image, column ¦
¦ ¦ ¦ separator ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B6 ¦ Underscore, high ¦ Yellow, underscore, ¦
¦ ¦ intensity, column ¦ column separator ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B7 ¦ Nondisplay ¦ Nondisplay ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B8 ¦ Blink, column ¦ Pink ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ B9 ¦ Blink, reverse image, ¦ Pink, reverse image ¦
¦ ¦ column separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ BA ¦ Blink, high intensity, ¦ Blue ¦
¦ ¦ column separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ BB ¦ Blink, high intensity, ¦ Blue, reverse image ¦
¦ ¦ reverse image, column ¦ ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ BC ¦ Blink, underscore, ¦ Pink, underscore ¦
¦ ¦ column separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ BD ¦ Blink, underscore, ¦ Pink, underscore, ¦
¦ ¦ reverse image, column ¦ reverse image ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ BE ¦ Blink, underscore, ¦ Blue, underscore ¦
¦ ¦ high intensity, column ¦ ¦
¦ ¦ separator ¦ ¦
+-----------------------+------------------------+-----------------------¦
¦ BF ¦ Nondisplay ¦ Nondisplay ¦
+------------------------------------------------------------------------+