dijous, 26 de març del 2009

Executant els pròpis tests per a la PHP TestFest

Seguint les instrccions per a la redacció d'arixus .phpt per a la PHP TestFest, i l'escrit d'en Zoe Slattery a la revista PHP Architect d'aquest mes, ens descarregarem del repositori Subversion del CCCPHP el programa que executa aquests i fem la primera prova de foc:

--TEST--
Template per a fer nous .phpt
--CREDITS--
Àlex Corretgé - alex@corretge.cat
--FILE--
<?php
echo "Hola Món!";
?>
--EXPECT--
Hola Món!


I executem:
./run53 *.phpt

=====================================================================
PHP : /home/template/download/php
PHP_SAPI : cli
PHP_VERSION : 5.3.0beta2-dev
ZEND_VERSION: 2.3.0
PHP_OS : Linux - Linux testfest 2.6.24-19-server #1 SMP Wed Aug 20 23:54:28 UTC 2008 i686
INI actual : /usr/local/lib/php.ini
More .INIs :
CWD : /var/www/cccphp/testfest
Extra dirs :
VALGRIND : Not used
=====================================================================
Running selected tests.
PASS Template per a fer nous .phpt [template.phpt]
PASS time_nanosleep — Delay for a number of seconds and nanoseconds [time_nanosleep_basic.phpt]
=====================================================================
Number of tests : 2 2
Tests skipped : 0 ( 0.0%) --------
Tests warned : 0 ( 0.0%) ( 0.0%)
Tests failed : 0 ( 0.0%) ( 0.0%)
Expected fail : 0 ( 0.0%) ( 0.0%)
Tests passed : 2 (100.0%) (100.0%)
---------------------------------------------------------------------
Time taken : 2 seconds
=====================================================================


llegiu l'arxiu README per a poder fer les proves a la vostra instal·lació.

Si voleu contribuir a l'excel·lència del llenguatge PHP, apunteu-vos al grup CCCPHP i demaneu més informació sobre com participar-hi.