dijous, 19 de març del 2009

PHP TestFest 2009


A l'hora de donar per acabada i deixar llesta per l'ús una aplicació informàtica, és necessari provar-la exaustivament. Comprovar que el seu funcionament és l'adequat i que el codi font en que s'ha programat està lliure d'errors.

Aquesta feina és molt necessària, els programadors som humans i sovint cometem errades, i més en una feina complexa com és la programació d'aplicacions. Cada versió de l'aplicatiu que es realitza cal ser provada, per a demostrar l'absència d'errors en el seu codi de programació. I fins-i-tot, seria desitjable poder provar cadascuna de les línies de codi font que formen l'aplicatiu, per a demostrar que tot ell, en conjunt, no conté cap error.

Aquesta necessària feina i a la vegada tediosa i repetitiva és apta per a fer-la automàticament un ordinador. Per això s'han creat uns entorns d'execució, on cada versió de l'aplicatiu que es vol verificar que no conté errors, es sotmet a un conjunt de tests creats pels usuaris.

Aquest conjunt de tests especifiquen què ha de fer el programa i quins resultats ha d'obtenir en el cas d'un funcionament correcte.

En particular, el PHP TestFest, és això, realitzar tots els tests possibles per a provar cada línia escrita del llenguatge de programació PHP. Cada mòdul, cada llibreria i cada funció del llenguatge ha de ser provada.

És clar que és una feina llarga i extensa, per això se'ns demana la col·laboració de tots els usuaris i programadors de PHP d'arreu del món. El grup d'usuaris CCCPHP (Consell PHP dels Països Catalans http://cccphp.net/) està preparant l'event a Catalunya. Podeu veure la resta de participacions d'arreu, al wiki del PHP TestFest

Entre tots farem possible l'objectiu comú: un PHP lliure d'errors de programació.

La pàgina web oficial, per a més informació http://qa.php.net/testfest.php


Procediment


Tenim entorns d'execució reals, no simulats, de PHP en diferents arquitectures hardware i sistemes operatius.

A través de l'entorn de proves de PHP-QA (PHP Quality Assurance) llançarem les proves creades per nosaltres conjuntament amb la versió que provem de PHP. Això provocarà l'execució dels tests, produint uns resultats.

Si els resultats obtinguts són idèntics als que havíem previst en el fitxer de test programat, aquella part del PHP i en aquella versió en concret, es pot considerar provada amb èxit. S'ha passat la prova.

Si els resultats obtinguts no són exactament iguals als que havíem previst, no haurà passat la prova. Tant en un cas com en l'altre, els resultats es posen en coneixement de l'equip PHP-QA per a ser tinguts molt en compte.

Més detall de com es llancen els tests a http://qa.php.net/running-tests.php