dijous, 19 de març del 2009

Instal·lant Chromium a Ubuntu

El port per a Linux de Google Chrome es diu Chromium. Encara està en una versió pre-Alfa i cada dia hi ha novetats, pel que és molt encertat fer la instal·lació via paqueteria deb i així actualitzar-se sense dolors.

Seguirem les pases indicades a PPA for Ubuntu Chromium Daily Builds per a la instal·lació via apt-get.

Acreditem PPA afegint les claus al nostre gestor de paqueteria:
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xfbef0d696de1c72ba5a835fe5a9bf3bb4e5e17b5

Afegim aquestes instruccions al final del nostre arxiu /etc/apt/sources.list
# Chromium el port Linux de Chrome
deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu hardy main
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu hardy main


Actualitzem el repositori i instal·lem el chromium
sudo apt-get update
sudo apt-get install chromium-browser


Si no hi ha cap problema, que no els ha d'haver, al menú Aplicacions / InterNet trobarem un nou element, el Chromium Web Browser. En arrencar avisa de que està en una versió molt inicial i que podem tenir problemes.

HTTP_USER_AGENT Mozilla/5.0 (Linux; U; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.27 Safari/525.13

Falten moltes coses encara per a implementar, com per exemple poder modificar les opcions, altres temes que no funcionen, però es deixa provar bé, sense Tabs però amb opcions JavaScripts incloses. Ja anirà evolucionant, de moment només serveix per a fer proves de laboratori.