dimarts, 10 de març del 2009

Esborrar registres per clau duplicada MySQL

Una bona manera d'esborrar registres per clau duplicada en MySQL és creant un índex UNIQUE amb la instrucció IGNORE.
ALTER IGNORE TABLE `taula` ADD UNIQUE KEY (`campClau`);
Si s'especifica IGNORE, només la primera fila és manté. Les altres files en conflicte són esborrades. Valors incorrectes seran truncats al valor més proper que esdevingui un valor acceptable.

Més informació al manual ALTER TABLE de MySQL