dimecres, 25 de març del 2009

Capçaleres per a Charset UTF-8

Per a aplicacions multilingüe és recomenable l'ús del joc de caràcters UTF-8. Si volem que les nostres planes avisin als navegadors d'aquesta situació, independentment de la configuració del servidor, caldrà emetre una capçalera HTTP com:
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

També cal indicar-ho a la capçalera HTML abans del tag del TITLE
<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
</html>


O amb el crtphpfwk 2.0

$www = new crtmlWWW();
$www->setCharSet('utf-8'); // per omissió ja ho és utf-8.
$head = new crtmlHEAD();
$meta = new crtmlMETA("text/html; charset=utf-8");
$meta->set_httpEquiv("Content-Type");
$head->addContingut($meta);
$www->addContingut($head);
echo $www;