dimarts, 24 de març del 2009

Format de dates en SQLRPGLE

Per a indicar als programes SQLRPGLE que les dates es tractaran en un format concret, per exemple *EUR, cal executar aquesta instrucció:
c/EXEC SQL SET OPTION DATFMT = *EUR, TIMFMT = *ISO
c/END-EXEC