dijous, 5 de març del 2009

Tecles de funció a Firefox

Relació de tecles de funció del Firefox per a Linux
  • F1 (Ajuda)
  • F3 (Cercar)
  • F5 (Refrescar)
  • F6 (focus a la barra d'adreces)
  • F7 (navegar sense ratolí)
  • F11 (pantalla complerta)
  • F12 (Firebug)